ZWRÓCENIE UWAGI

  Na uwagę zasługuje róv<nież stosunek emocjonalny niektórych matek z rodzin „N” wobec dzieci i całej rodziny. W 32 rodzinach matki dekla­rują wprawdzie miłość i prŁywiązanie do dziecka, ale wielokrotna obser­wacja ich zachowania się w kręgu rodzinnym wykazała, że są bardzo impul­sywne, łatwo się irytują i wówczas otwarcie krytykują męża i dzieci, natomiast w wyrażaniu opinii i uczuć pozytywnych są powściągliwe. Takie ich postępowanie stanowi naruszenie intymności życia rodzinnego, a w wielu przypadkach stwarza u dziecka poczucie zagrożenia. Ma to miejsce szczególnie wtedy, kiedy matka grozi dziecku, że odda je do zakładu wychowawczego lub domu dziecka. Zważywszy, że wiele dzieci z tej grupy rodzin przejawia bardziej zaawansowane niedostosowanie społeczne (bę­dzie o tym mowa w dalszej części) należy podkreślić, że taka rodzina nie zabezpiecza dziecka przed pogłębianiem się tego stanu.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !