ZASTOSOWANE KRYTERIA

Równocześnie można zauważyć, że zastosowane w badaniach szczegółowe kryteria oceny zachowania się dzieci ujawniły rozmaite braki w poziomie uspołecznienia dzieci „P”, a także pewne wa­lory dzieci MN”. Jak się okazało, wiele dzieci uznanych w szkole JJako wzorowe, swoje przodownictwo w nauce opiera na pilnym spełnianiu obo­wiązków, które zadała im szkoła, ‚nie wykazując „nadprogramowej” aktyw­ności poznawczej. Źródłem wiedzy Jest dla nich przede wszystkim zeszyt szkolny i podręcznik, jytani o zainteresowania odpowiadają: „lubię bio­logię”, „lubię Język polski”, ale nie starają się pogłębiać wiedzy we wskazanej dziedzinie. Spośród pozostałych 109 dzieci „P” tylko 31 uczy się inaczej niż Jedynie na stopnie.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !