ZASPOKAJANIE POTRZEB POKARMOWYCH ROŚLIN

Zarówno w poprzednim rozdziale, jak i w części szczegółowej dość szeroko zostało omówione nawożenie, jako jeden z najważniejszych czynników wzrostu roślin. Tutaj jeszcze raz musimy podkreślić, że z niewielu wyjątkami (np. pierwiosnki doniczkowe-prymule) rośliny pokojowe powinny być nawożone tylko w niektórych/dokładnie ustalonych okresach wzrostu. Handel oferuje bardzo wiele nawo­zów dla roślin ozdobnych. Preparaty o znanych markach zapewniają pokrycie nie tylko przeciętnego zapotrzebowania na główne skład­niki pokarmowe, ale często także na inne, przyspieszające wzrost roślin i sprzyjające kwitnieniu. Dobre nawozy dla roślin doniczko­wych kwitnących nie powinny zawierać zbyt dużo azotu, którego widocznym efektem jest przede wszystkim zwiększanie masy liści; następuje bujny wzrost, natomiast tworzenie kwiatów zostaje ogra­niczone. Harmonijnie zestawione „pełne” nawozy zawierają trzy główne składniki pokarmowe: azot (N), fosfor (P) i potas (K) w sto­sunku 6:4:6. Dla kaktusów jednak i innych sukulentów z rejonów pustynnych i stepowych stosunek ten powinien wynosić 4:7:9, a więc nawóz ma zawierać mniej azotu, ale więcej fosforu i jeszcze więcej potasu. Nawozy płynne, dolewane do wody, są bezwzględnie najlepsze; proszę jednak dokładnie czytać przepisy dotyczące ich użytkowania i stosować się do nich, ponieważ zbyt silne nawożenie jest najczęstszym i najcięższym grzechem popełnianym przy pielę­gnacji naszych zielonych przyjaciół.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !