Zasady programu

Dziś odpowiemy na pytanie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Pytanie brzmiało aa jakich zasadach działa program odnowy mieszkań komunalnych ? W drodze przetargu po zaakceptowaniu zgłoszenia przez komisję programu do wyłonionego z przetargu mieszkania komunalnego wkracza specjalnie przygotowana ekipa remontowa. Od tej chwili wszystko zostaje w jej rękach. Mieszkańcy domu mogą zapomnieć o dawnym wizerunku swojego mieszkania, teraz wszystko ulegnie zmianie. Wyłanianie mieszkania do remontu w przetargu nieograniczonym trwa miesiąc. Właściciele mieszkań zgłaszają się do trzech miesięcy przed wyznaczonym terminem przetargu. Zasady programu remontu mieszkań komunalnych są proste, zostały uwzględnione przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Cel programu wiąże się z poprawą egzystencji i jakości życia w mieszkaniach komunalnych. Program zaczyna się od stycznia nowego roku. Mieszkania do przetargu powinny zostać zgłaszane od października bieżącego roku. Warto zgłosić się, ponieważ o wyborze lokalu decyduje liczba punktów, które każdy zbiera indywidualnie w ciągu zamieszkiwania danego lokalu. Wszelkie dodatkowe informacje udziela Komitet programu.