ZAMKNIĘTE W FORMULE

Jak zauważa R. Miller (1931, s. 119) – pomiędzy rozwijającą się osobo­wością a światem obiektywnym zachodzi związek dialektyczny, n… czło­wiek asyniluje i przetwarza treści obiektywne, uwewnętrznia je, nada­jąc im charakter subiektywny, a następnie wyraża swój świat wewnętrz­ny dokonując zmian w świecie obiektywnym”. Tak rozumiany proces wychowania, nie zamyka się w formule oddziały- vania wychowawcy na wychowanka w warunkach specjalnie do tego celu wy­tworzonych (działalność ideacyjna), lecz uwzględnia cały społeczno-kul­turowy świat obiektywny, w którym wychowanek uczestniczy i który jest terenem jego podmiotowej aktywności. Bswyższe ujęcie procesu wychowa­nia może więc być przydatne w analizowaniu wychowania w rodzinie, bo­wiem kształtowanie osobowości dziecka dokonuje się tu zarówno poprzez oddziaływanie, jak też poprzez uczestnictwo.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !