ZALICZANE DO DANEGO TYPU RODZINY

Do omawianego typu zaliczono także 3 rodziny „N”. Sposób funkcjono- wania tych rodzin odpowiada powyższej charakterystyce, z tą jednak róż­nicą, że ich dzieci nadoiemie wykorzystują swoje przywileje v rodzina i   nie spełniają należycie obowiązków szkolnych: nie chcą się uczyć, są zarozumiałe i niegrzeczne wobec kolegów i nauczycieli. Liczba dzieci w rodzinach przedstawia się następująco: jedno dziecko w 4 rodzinach,, dwoje dzieci w 22, troje w 17, czworo w 7 i pięcioro w dwóch rodzinach* Warunki materialne bar­dzo dobre stwierdzono w 19 rodzinach, dobre również w .19, przeciętne w 14 i trudne w jednej rodzinie.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !