ZABURZONE ZACHOWANIE

Według przyjętych przez J. Konopnickiego zasad interpretacji danych można uznać, iż dzieci te znajdują się w takiej fazie zaburzonego zacho­wania, w której nawet kwalifikowanym wychowawcom trudno Jest nawiązać z dzieckiem dobry kontakt psychiczny, umożliwiający korygowanie Jego za­chowania. Zachowanie to, według kategorii zamieszczonych w „Arkuszu Diagnostycznym”, można .scharakteryzować następująco: „Rastawa negatyw­na, Jeśli mu się zwraca uwagę”. “Zawsze ma o coś pretensje i zaws2e sądzi, że Jest niesłusznie ukarane”. „Nie zbliża się samorzutnie do nauczyciela”. „Podejrzliwy, szczególnie gdy broni się przed stawiany­mi zarzutami”, itp. formy zachowania.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !