WYRAZ INDYWIDUALNYCH POTRZEB

Jest wyrazem indywidualnych potrzeb większości normalnych ludzi, dążących do posiadania kręgu osób; życzliwych i bezinteresownych, stwarzających klimat swobodnej wymiany psychicznej, wyrażania swej indywidualności. Stopień zaspokojenia tych potrzeb jest dla człowieka miarą komfortu psychicznego, a nawet osobis­tego szczęścia. Wprawdzie potrzeby emocjonalne można zaspokajać także w grupach koleżeńskich i związkach przyjaźni, jednakże „więzy krwi” i miłość rodzicielska powodują, iż na rodzinę każdy liczy w pierwszej kolejności i przez długie lata życia. Tu zresztą każdy młody człowiek uczy się wyrażania uczuć i poznaje wartość oddźwięku psychicznego. Wia­domo jednak, że emocje i sposób ich wyrażania są najbardziej intymną sferą życia rodzinnego, trudno dostępną dla badacza.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !