WYNIKI WYCHOWANIA

W konstatowaniu wyników wychowania badanych rodzin były brane pod uwagę przede wszystkim te dyspozycje kierunkowe w osobowości dziecka, w których kształtowaniu rodzina ma udział przeważający w porównaniu z innymi instytucjami.i środowiskami wychowawczymi. Dyspozycje te zo­stały określone w kategorii ról społecznych oraz postaw, a ponadto uwzględniono także zainteresowania oraz plany życiowe dziecka. Zacho­wanie badanych dzieci podlegało ocenie. Zasady ustalania ocen są poda­ne w rozdziale następnym. Oba kwestionariusze zamieszczone są w aneksie.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !