WYMIENIONE TYPOLOGIE

Wszystkie wymienione tu typologie zostały poddane korelacji, jednak bez dokonywania statystycznego pomiaru. Tak opracowane wyniki z badań empirycznych były podstawą wniosków uogólnień niezbędnych do przeprowadzenia analizy przemian w funkcji socjalizacyjnej współczesnej rodziny polskiej. W uruchamianiu tak irozumianych procesów osobotwórczych szczególnego znaczenia nabiera określona procedura działania, zgodnie z zasadą, iż „…struktura wychowawczego działania Jest podporządkowana strukturze przemian, jakie zachodzą w osobowości jednostki na drodze od stanu wyj- śclowego do finalnego, zamierzonego” .

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !