WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI

Można na tej podstawie wnioskować, że bliska więź emocjonalna z ro­dziną ułatwia dziecku koncentrację na obowiązkach szkolnych, a w kon­sekwencji również dobre Ich spełnianie* Widoczne Jest to zwłaszcza w takich rodzinach, gdzie rodzice interesują się wszystkimi sprawami dzie­cka i często udzielają nu pomocy* Jednakże należy zauważyć, iż właśnie .w tych rodzinach kontakty dziecka z rówieśnikami nie są intensywne. Być może, iż to właśnie występujący w tych rodzinach partnerski lub koleżeński typ stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi osłabia dążenia dzieci do kontaktów z rówieśnikami.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !