WSPÓŁPRACUJĄCA GRUPA

W przeszłości, tj. w okresie prelndustrialnym, istotę tej funkcji stano*, wiła podfunkcja produkcyjna, co czyniło rodzinę przede wszystkim grupą współpracującą gospodarczo,1 zaś pozostałe funkcje, np, emocjonalna, miały niższą rangę. Z podfXonkcJą produkcyjną ściśle była związana fun­kcja socjalizacyjna, a zwłaszcza w tych rodzinach, gdzie dzieci miały byó kontynuatorami zawodowych tradycji rodzinnych. Prócz podfunkcji produkcyjnej w zakres funkcji ekonomicznej wchodzą takie podfunkcje. Jak: zarobkowa, gospodarcza oraz usługowo-konsumpcyjna. Do wypełnienia tych zadań zobowiązani są przede wszystkim rodzice, którzy powinni za­pewnić byt wszystkim Jednostkom niedojrzałym oraz niesamodzielnym eko­nomicznie, tj. starcom i chorym. V miarę Jak dzieci zaczynają dorastać, część obowiązków Jest powierzana także im,. Jeśli rodzice żądają od nich pomocy.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !