WSPÓŁDZIAŁANIE RODZIN

Współdziałanie niektórych rodzin nNB ~z takimi instytucjami, jak porad­nia wychowawczo-zawodowa lub kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą, nie Jest sprawą ich dobrowolnego wyboru, lecz 20stał0 ono zalecone rodzi­com z urzędu, np. na mocy postanowienia sądu opiekuńczego lub na zale­cenie szkoły# Zadaniem tych instytucji Jest, jak wiadomo, korygowanie i uzupełnianie oddziaływań wychowawczych tych rodzin, w których wystę­pują różne przejawy niewydolności wychowawczej*Scharakteryzowane powyżej działania i dążenia wychowawcze rodziców, wchodzące w zakres funkcji socjalizacyjnej, dają odpowiedź na pytanie o to, Jaki ideał wychowawczy preferuje rodzina. Nie jest to zapewne odpowiedź wyczerpująca i precyzyjna (ze względu na stosowaną metodę ba­dań większa precyzja nie była możliwa), niemniej jednak zawiera kate­gorie charakterystyczne dla określenia ideału wychowawczego, tj. po­żądane cechy osobowości wychowanka oraz zadania, jakie ma on do speł- nienia.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !