WODA DO PODLEWANIA

Aby umiejętnie zapobiegać tym wszystkim kłopotom, najpierw trze­ba się nauczyć oznaczania odczynu wody i podłoża. Może on być obojętny, zasadowy lub kwaśny, zależnie od wzajemnego stosunku jonów wodorowych (H+) i wodorotlenowych (Ol-T). Odczyn ten określają naukowcy wartością pH. Wyjaśnienie tego pojęcia może być dla amatorów dość skomplikowane, toteż nie będziemy się tu nim zajmować. Natomiast warto zapoznać się z rysunkiem przedsta­wiającym skalę wartości pH. Skala ta jest podzielona na 14 punktów. W środku przebiega jakby granica, dzieląca skalę na dwie jednakowe części. Za ten punkt graniczny przyjęto wartość pH 7; oznacza ona odczyn obojętny- taki odczyn, jaki ma woda destylowana. Na prawo od punktu centralnego wartość pH się zwiększa – oznacza to, że odczyn jest coraz bardziej zasadowy. Na lewo znajdująsię coraz niższe wartości pH, wskazujące na odczyn coraz bardziej kwaśny.

 

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !