WIDOCZNA RÓŻNICA

 Widoczna jest różnica w zachowaniu się pomiędzy chłopcami a dziew­czętami, które w zakresie wszystkich przyjętych kryteriów oceny uspo­łecznienia uzyskały wyniki wyższe. Już poprzednio wyraziłam pogląd, oparty na wiedzy psychologicznej, o różnicy w tempie rozwoju społeczne­go dziewcząt i chłopców w tym okresie życia. Scharakteryzowane sposoby zachowania się badanych dzieci w sytuacji rodzinnej są jeszcze jedną formą opisu wyników wychowania w rodzinie. Zostały one uporządkowane według poziomu dojrzałości społecznej dziec­ka, tj. od zachowań najbardziej wartościowych do zachowań aspołecznych.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !