WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE

Stąd też w rodzinie współczesnej, a .zwłaszcza w społeczeństwach edukacyjnych, szczególnego znaczenia nabierają dzia­łania ideacyjne, czyli po prostu wychowawcze, Jak np. kształtowanie mo­tywacji dziecka do uczenia się w szkole, stwarzanie warunków do spełnia­nia obowiązków szkolnych, itp. tf tej sytuacji zasadniczą społeczną mia­rą rezultatów wychowawczych rodziny staje się poziom wykształcenia dzia- ci. Parównując oddziaływania wychowawcze badanych rodzin, przyjęłam na­stępujące kryteria główne s   ideał wychowawczy preferowany w rodzinie, sposoby realizacji ideału wychowawczego, społeczna wartość wzorca osobowego rodziców.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !