WAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI

Dziecko charakteryzujące się partnerskim uczestnictwem w rodzinie Jest na ogół dobrym uczniem, choć rzadko zdarzają się tu prymusi. Nau­kę szkolną traktuje ono Jako Jeden z ważnych obowiązków, ale nie jest zbyt skrupulatne; stara się jak najszybciej odrobić lekcje, aby móc uczestniczyć w życiu rodzinnym. Dzieci te lubią przebywać w domu i głów­nie w nim rozwijają różnorodną aktywność: zabawową, poznawczą, kontakty z rówieśnikami. Do rodziców odnoszą się z szacunkiem, ale bez dystansu. W szkole na ogół są łubiane przez nauczycieli, gdyż są bezpośrednie i śmiałe, np. nie kłamią pr2y usprawiedliwianiu swoich drobnych niedocią­gnięć. Zyskują także sympatię kolegów w klasie. Pomimo zajmowania wyso­kiej pózycji w rodzinie, dzieci te nie są rozpieszczane przez rodziców; rod2ice zachowują dla siebie pozycję centralną i z dużym umiarem reali­zują potrzeby dziecka.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !