WARUNKI MATERIALNE

Warunki materialne bardzo dobre stwierdzono w 10 rodzinach, dobre w 9, przeciętne w 21, a trudne w 2 rodzinach. 10 matek nie pracuje za- wodowo poza domem. Ta grupa rodzin jest najbardziej zróżnicowana, ale najbardziej cha­rakterystyczną cechą tych’rodzin jest brak integracji wokół wspólnych działań oraz przeżyć. W jednych rodzinach wiąże się to z charakterem pracy zawodowej rodziców (np. wykonywanej na dwie – trzy zmiany albo wymagającej częstych wyjazdów), a w innych jest spowodowane ogólną nie­poradnością rodziców.W tych pierwszych sytuację tę nożna by uregulować z. korzyścią dla ro­dziny, ale rodzice ci, najczęściej ojcowie albo samotne matki, nie bio­rą tego pod uwagę, podporządkowując życie rodzinne różnym naciskom zew­nętrznym, np. układom w miejscu pracy.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !