WACHLARZ DZIAŁAŃ

Wachlarz działań gospodarczych każdej rodziny Jeśt nieco inny, to­też trudno ustalić kryteria, według których można by porównywać badane rodziny, ale nie Jest to niemożliwej Kierując się poczynionymi obser­wacjami rodzin,’ do najbardziej typowych wskaźników funkcji materialno- ekonomicznej zaliczyłam:  podejmowanie pracy zarobkowej przez dorosłych członków rodziny, poziom warunków materialnych rodziny,współdziałanie członków rodziny w wypełnianiu podstawowych obo­wiązków domowych.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !