W WIĘZIACH RODZINNYCH

Rodzice wprawdzie mieszkają razem, nie rozwiedli się, ale nic ich nie łączy. Nieustannie toczą się spory małżeńskie, rozrachunki o sprawy majątkowe i    o odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Nasilone konflikty pomię­dzy rodzicami powodują zaniedbywanie dzieci, głównie pod względem emo­cjonalnym i wychowawczym. W zaistniałej sytuacji kryzysowej nie widać szans na poprawę i dobre funkcjonowanie tych rodzin, nawet Jeśli pozo­staną wszyscy pod Jednym dachem.W charakterystyce badanych rodzin została dotychczas wyeksponowana ich działalność oraz wynikające z niej więzi społeczne. W więziach rodzinnych, jak w soczewce, skupiają się wszystkie zjawiska występują­ce w rodzinie.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !