W WIĘKSZOŚCI RODZIN

W przeważającej większości rodzin „N* dotychczasowe niepowodzenia szkolne dziecka powodują obniżenie się aspiracji rodziców dotyczących dalszego kształcenia dzieci i nawet rodzice posiadający wykształcenie średnie lub wyższe nie widzą szans na zapewnienie dziecku tego samego poziomu wykształcenia. Jedynie w trzech przypadkach rodzice, a głównie ojcowie, uznają bieżące kłopoty wychowawcze za przejściowe i są przeko­nani, że dziecko stać na ukończenie szkoły średniej, a następnie wyż­szej. W rodzinach „P”, gdzie wszystkie dzieci osiągają wysokie wyniki w nauce i w zasadzie wszystkie mogłyby planować kształcenie na poziomie wyższym, tylko 66% rodziców deklaruje taki zamiar.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !