W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW

W większości przypadków zaobserwowano natomiast występowanie różnych zakłóceń w kontaktach pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy rodzicami i dziećmi, czego konsekwencją Jest unikanie domu przez dużą cząi< dzie­ci, a także przez wielu ojców. Stopień integracji rodziny w znacznym stopniu waży na jej kontaktach z.innymi ludźmi. V rodzinach „P” najwyższą rangę przypisuje się kon­taktom towarzyskim z szerszą rodziną (186 przypadków), choć częstotli­wość tych spotkań nie jest duża. ;-*>za tym utrzymują one kontakty to­warzyskie z kręgiem przyjaciół, do którego zaliczają przede wszystkim znajomych z zakładu pracy (117 przypadków). Kontaktom sąsiedzkim nie nadaje się w tej grupie badanych wysokiej rangi, choć nć. ogół są one poprawne.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !