W TRUDNEJ SYTUACJI

I tak np. w trudnej sytuacji materialnej jedni ludzie aktywizują się do dzia­łania, aby jak najszybciej przezwyciężyć zaistniałe trudności, inni natomiast są bierni, poddają się losowi.i często nie dostrzegają żad­nej możliwości oddziaływania na bieg zdarzeń. Można zatem przypuszczać, iż jo efektywności wychowawczej rodziny w większym stopniu decydują podmiotowe działania ludzi – członków rodzin, niż wymienione czynniki zewnętrzne. Zastosowana w badaniach metoda wywiadu środowiskowego pozwoliła na zgromadzenie bardzo obszernych i różnorodnych informacji o badanych rodzinach oraz o ich dzieciach. W większości były to informacje nie- – skategoryzowane.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !