W SYTUACJI MATERIALNEJ

W sytuacji materialnej badanych rodzin można wnioskować m.in. na pod­stawie wyglądu mieszkania, ubioru członków rodziny, a także gromadzonych dóbr trwałych. Stopień zabezpieczenia potrzeb rodziny w tym zakresie oceniałam w skaii czterostopniowej, tj. jako bardzo dobry, dobry, prze­ciętny i niezadowalający.   Jak widać, aktywność gospodarcza rodzin „P” Jest znacznie wyższa bardziej zróżnicowana niż aktywność rodzin „N”. W licznych rodzinach „P”, pomimo dobrych lub bardzo dobrych warunków materialnych, rozwija­na Jest działalność gospodarcza, wymagająca dużego nakładu czasu i za­angażowania ze strony wielu jej członków. Rodzice podczas rozmów nie ukrywali, że wykonują te prace głównie z powodu chęci obniżenia kosztów utrzymania, ale dość często podkreślalitakże ich walory wychowawcze.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !