W RODZINACH

W rodzirach „P” oglądanie programów telewizyjnych również zajmuje  pierwsze miejsce wśród form życia kulturalnego, ale na ogół nie stano­wi konkurencji dla innych form aktywności kulturalnej. Rodzice bardzo dbają o to. aby dzieci, oprócz wypełniania obowiązków szkolnych, uczę­szczały na zajęcia rozwijające ich zainteresowania. V/ tej grupie bada­nych większość dzieci uczestniczy w szkolnych kołach zainteresowań oraz v.- zajęciach pozaszkolnych. ’”! dni v.rolne od nauki i pracy więks2oJć ro­dziców (152 rodzin) stnr:: si<? zapewnić sobie i dziecku kontakt z szer­szym światem. ‚;! poszczególnych rodzinach ukształtował się swoisty styl wprowadzania dziecka.w wartości kultury* Jedni rodzice czynią to bar­dziej świadomie i planowo, tzn. sami decydują o tym, co dziecko powin­no poznać i przeżyć, toteż sukcesywnie w miarą jego dorastania organi­zują mu coraz to nowe doświadczenia.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !