W KAŻDEJ RODZINIE

Wprawdzie w każdej rodzinie można „wyczuć” Jej specyficzną atmosferę, ale trudno stworzyć skalę, na której można by odnotować tę specyfikę. Dlatego też porównu­jąc badane rodziny pod względem zaspokajania potrzeb emocjonalnych swych członków, przyjęłam wskaźniki dość proste, które stosunkowo łatwo można stwierdzić poprzez wywiad i obserwację.Są to następujące wskaźniki: dążenie członków rodziny do umacniania wspólnoty rodzinnej (chęć przebywania razem, wyrażanie oczekiwań wobec pozostałych członków ro­dziny),akceptacja indywidualnych cech członków rodziny, dbałość o zachowanie intymności spraw rodzinnych.Sposób realizacji tych powinności przez badane rodziny był oceniany według skali trzystopniowej: przeważnie tak, nie zawsze, na ogół nie.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !