W BADANIACH WŁAŚCIWYCH

W badaniach właściwych, w ocenie wyników wychowania w rodzinie przyjęłam jeszcze inne kryteria, a mianowicie:  sposób pełnienia przez dziecko:  roli członka rodziny,  roli ucznia,  roli kolegi,   postawa dziecka:  wobec rodziców,  wobec kolegów,  wobec samego siebie i własnej przyszłości.Jak widać, kategoriami porządkującymi opis zachowania się dziecka w typowych sytuacjach rodzinnych, szkolnych i w grupach koleżeńskich –  są role i postawy społeczne. Przy określaniu sposobu pełnienia przez dziecko poszczególnych ról brano pod uwagę postawy przejawiane w związ­ku z daną rolą, a szczególnie: dokładność w wypełnianiu wymagań roli, stopień identyfikacji z rolą oraz sposoby Jej indywidualizacji.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !