UTWORZONA TYPOLOGIA

Utworzona w ten sposób typologia uczestnictwa dziecka w życiu rodzinnym może być porównana z prezentowaną wcześniej typologią badanych rodzin, uporządkowaną według charakteru więzi.  Można zauważyć dużą zależność pomiędzy charakterem więzi rodzin­nej a typem uczestnictwa dziecka w życiu rodziny. Dzieci żyjące w ro­dzinach zintegrowanych znacznie częściej cechuje postawa aktywna, za­równo wobec spraw rodzinnych, jak też wobec własnych obowiązków i pla­nów na przyszłość. Najbardziej wartościowe zachowanie się dziecka, czyli uczestnic­two partnerskie, wystąpiło wyłącznie w rodzinach zintegrowanych, przyczym znacznie częściej w rodzinach o dominacji więzi emocjonalnych niż’ w pozostałych typach rodzin. Wynika z tego, że bliska więź emocjonalna pomiędzy wszystkimi członkami rodziny, w tym pomiędzy rodzicami i dzieć­mi, w naj>cyższym stopniu warunkuje rezultaty wychowawcze rodziny.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !