UTRWALONE SPOSOBY

Utrwalone w rodzinie sposoby nawiązywania kontaktów i więzi inter­personalnych, umiejętność uwzględniania interesów innych osób, a szcze­gólnie umiejętność współdziałania z nimi, mają znaczenie przede wszyst­kim dla samej rodziny, a także mają wpływ na jakość kontaktów społecz­nych jednostki obecnie oraz w przyszłym małżeństwie i rodzinie.W sposobie pełnienia przez badane dzieci roli członka rodziny infor­mują forsy zachowania się odnotowane w „Kwestionariuszu wyr.ikćw wycho­wania w rodzinie”, pozycje 1 – 10. Poszczególne zachowania dziecka podlegały ocenie według skali trzystopniowej: przeważnie tak, czasa­mi, przeważnie nie.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !