USZKODZENIA SYSTEMÓW KORZENIOWYCH

Nastę­pstwem takich różnic są poważne uszkodzenia systemów korzenio­wych, prowadzące nieraz do zmamienia lub nawet śmierci rośliny. Szczególnie cierpią rośliny pochodzące z terenów tropikalnych, ponieważ nawet w zimie, w okresie ograniczonego wzrostu, potrze­bują ziemi o temperaturze nie spadającej poniżej 18°C. Przy dzisiej­szych systemach ogrzewania utrzymanie takiej temperatury nie jest trudne .Oczywiście nie można dopuszczać także do zbytniego wysuszenia bryły korzeniowej, podobnie jak do jej przegrzania. W rozdziale zatytułowanym „Pielęgnowanie roślin w ciągu roku” podajemy na ten temat więcej uwag, także w części szczegółowej będziemy wracać do tej sprawy.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !