UCZESTNICTWO PARTNERSKIE

W tym typie relacji pomiędzy rodziną i dzieckiem stwierdziłam stosun­kowo najwyższy stopień zaangażowania się dziecka w sprawy rodziny. Dziec­ko takie włącza się w wykonywanie niektórych obowiązków domowych, jak np. porządki, zakupy, opieka nad rodzeństwem, drobne naprawy sprzętu domowego, itp. Jego kompetencje w zakresie podejmowanych prac nie są jeszcze pełne, toteż Jest kontrolowane przez rodziców. Niemiej jednak dziecko stara się byó coraz bardziej samodzielne i chce ponosić odpo­wiedzialność za wydzielony zakres spraw. Rodzice obdarzają je zaufaniem, dlatego dziecko dostrzega, że jego pozycja w rodzinie jest wysoka. Wy­równywanie się pozycji pomiędzy rodzicami i dziećmi ma duży wpływ na więzi uczuciowe w rodzinie, r&rtnerskie stosunki w rodzinie cechuje wza­jemna szczerość, otwartość, wyrozumiałość oraz duża delikatność w roz­ładowywaniu napięć powstałych u poszczególnych osób poza rodziną.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !