UCZESTNICTWO NA ZASADZIE MINIMALNYCH OCZEKIWAŃ

Nazwa określająca zachowanie się tej grupy dzieci wskazuje na rela­cję zachodzącą pomiędzy rodzicami a dzieckiem i oznacza, że więzi ro­dzinne w ich rodzinach są znacznie osłabione, skutkiem czego rodzice nie poczuwają się do pełnej odpowiedzialności za dziecko, zaś dziecko nie czuje się zobowiązane do posłuszeństwa rodzicom. Dzieci te nie an­gażują się w sprawy rodziny, nie podejmują żadnych obowiązków na rzecz domu, nie okazują zainteresowania rodzinnymi kłopotami, ‚.itp., co nie oznacza, że są im obojętne. Liczne w tej grupie przejawy samodzielnoś­ci dzieci, np. dokonywanie zakupów odzieży dla siebie, wykonywanie róż­nych prac samoobsługowych, nie wynikają bynajmniej z przemyślanych me­tod wychowawczych stosowanych przez rodziców, lecz są skutkiem zanied­bywania przez nich spraw dziecka.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !