UCZESTNICTWO CIĄGLE STEROWANE

Dzieci zaliczone do tej grupy są mało aktywne 1 niezbyt samodzielne, o      wszystkim decydują za nich rodzice; oni określają dokładnie codzienne obowiązki dziecka oraz organizację czasu dziecka. Jeśli dziecko napoty­ka trudności w nauce szkolnej, rodzicom zazwyczaj bardziej zależy na ich przezwyciężaniu niż dziecku, toteż mobilizują je do nauki 1 nierzad­ko udzielają mu daleko idącej pomocy. W zakres powinności dziecka wcho­dzą nie tylko obowiązki szkolne, ale również drobne prace na rzecz ro­dziny. Rodzice chcąc wdrażać dziecko do współdziałania często zawierają z nim różne transakcje, np. nagradzają, za wykonane prace. O zadowalające rezultaty wychowawcze ciągle trudno, dlatego jest to uczestnictwo ciąg­le sterowane.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !