TRUDNOŚCI W PRZYPORZĄDKOWANIU

Trudności w przyporządkowaniu zachowania tych dzieci dc *.oj czy in­nej kategorii uczestnictwa były też spowodowane dużą zmiennością sytua­cji w niektórych rod2inach, np. d2iecko charakteryzowane przez rodziców Jako pozyty.-ne w kolejnym wywiadzie było charakteryzowane Jako sprawia­jące pewne trudności. W celu podsumowania uczestnictwa dzieci w życiu rodzinnym, w zależ­ności od wyodrębnionych na wstępie grup rodzin, tj. „P” i „N”, podaję zestawienie zbiorcze danych liczbowych referowanych dotychczas oddziel­nie.Zachowania Uznane przez nas Jako najbardziej pozytywne, gdyż opar- te na podmiotowym uczestnictwie dziecka w życiu rodziny, tzn. uczestnic­two partnerskie, wystąpiły wyłącznie w grupie rodzin .

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !