TRUDNOŚCI RODZINIE

Nie powinny one także przysparzać trudności rodzinie, wszak wszystkie brane pod uwa­gę dyspozycje mogą być kształtowane w toku uczestnictwa dziecka w jej życiu codziennym, bez szczególnego nakładu czasu, a ukształtowane nale­życie będą służyły bezpośrednio rodzinie, przyczyniając się do jej spraw­niejszego funkcjonowania, zwartości i dobrego klimatu uczuciowego. Ftomi- mo to, wiele spośród badanych rodzin nie spełnia swych podstawowych po­winności, o czym świadczą referowane wyniki badań. W grupie rodzin „NB najniższe oceny zachowania się dziecka odnotowa­no przy takich wskaźnikach, jak: pilny w nauce szkolnej, ma pozytywnych kolegów, zaangażowany w sprawy klasy oraz uznaje autorytet rodziców.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !