TEORETYCZNE PROBLEMY

Jego kształt nie jest jesz­cze wiadomy, choć niewątpliwie w tym wieku powstają pierwsze wizje osobistej przyszłości i pierwsze plany życiowe, związane z koniecznoś­cią wyboru szkoły ponadpodstawowej. Tak więc kategoria kształtu życia nie może być w pełni zastosowana w badaniu wyników wychowania dorasta­jących dzieci.Teoretyczne problemy badania wyników wychowania podejmuje również R. Jttller (1956). Rozważając kategorie ich opisu, autorka ta formułuje następujące pytania: „Czy zastanawiać się nad tym. Jaki człowiek powi­nien być, czy też, co powinien umieć robić”? (1966, s. 32 – 33)* Jest to zarazem pytanie o cele wychowania: czy określać Je jako cechy modelu osobowości, czy też jako cele działania?

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !