TEMPO PRZEMIAN

Jeśli zaś chodzi o tempo przemian eko­nomiczno-społecznych w kraju, różne w obu przyjętych przedziałach cza­sowych, należy wyjaśnić, iż z punktu widzenia wytyczonego problemu ba­dawczego nie ma ono znaczenia; przedmiotem badań Jest bowiea stan rze­czy będący wynikiem zmian, a nie tempo tych zmian. Typowanie dzieci, a zarazem rodzin do badań przeprowadzono łącznie w dziewięciu szkołach podstawowych w Krakowie, przeważnie w ustabilizo­wanych dzielnicach miasta, tj. w dzielnicy Krowodrza (osiedla: Azory i Bronowice) oraz w dzielnicy Nowa Huta (osiedla: Na Skarpie, Młodości, Kolorowe, Spółdzielcze i II Pułku Lotniczego).

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !