SZYBKO ROZWINIĘTA DZIAŁALNOŚĆ

Praca zawodowa jest dla nich satysfakcjonująca, ale nie poświęcają jej wiele dodatkowego czasu, np. na pełnienie odpowiedzial­nych funkcji. Poza pracą zawodową liczy się dla nich przede wszystkim rodzina.0    integracji tych rodzin decydują zarówno więzi emocjonalne i rekre­acyjno-towarzyskie, jak i wi.ęzi gospodarcze i opiekuńcze. Świadczy o tyra szeroki wachlarz działań podejmowanych przez rodziny.Szeroko rozwinięta działalność gospodarcza i usługowo-konsumpcyjna jest dobrze zorganizowana, oboje rodzice są w nią zaangażowani, do nie­których prac włączane są również dzieci. Ma ona na celu nie tylko zabez­pieczanie elementarnych potrzeb materialnych rodziny, ale również inte­growanie wszystkich jej członków wokół wspólnych spraw.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !