SZTUCZNE OŚWIETLENIE

Obecnie jednak wyniki badań naukowych i doświadczeń praktycznych dowodzą, że i w tym wypadku nie ma przeszkód nie do zwalczenia, a życie roślin doniczkowych nie jest bezwzględnie uzależnione od źródła natural­nego światła. Ponadto oświetlenie sztuczne nie musi być stosowane jedynie jako uzupełnienie światła dziennego (doświetlanie); odpo­wiednio rozwiązane może ono całkowicie je zastąpić i stanowić jedyne źródło światła, wystarczające do normalnego wzrostu i roz­woju roślin. Jak wiadomo, światło dla rozwoju roślin ma szczególne znaczenie i nie wszystko, czym zadowalają się ludzie – wystarcza roślinom. Szwajcarska firma Philipsa we współpracy z firmą Luwasa Interhydro z Berna opracowała system świetlny, który służy nie tylko oświetleniu wnętrza, lecz jednocześnie sprzyja przebiegowi proce­sów wzrostu i kwitnienia roślin. Nie zachodzą przy tym żadne niepożądane zjawiska uboczne, obserwowane zwykle u roślin ska­zanych na sztuczne światło, takie jak wypłonie (wydłużenie i blednięcie) i w konsekwencji trudne do uniknięcia zahamowanie kwitnienia.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !