SYGNALIZOWANE TRUDNOŚCI

Okazuje się, że nawet rodzice z grapy „P” sygnalizują trudności w uzyskiwaniu pełnego porozumienia z dzieckiem; mówią o tym dość często todzice jedynaków. Zważywszy jednak na cało­kształt opieki rodzicielskiej w tej grupie badanych można przyjąć, że niezadowolenie rodziców jest oznaką ich większego krytycyzmu oraz wy­sokich wymagań, jakie stawiają dziecku i sobie, niż braku oddźwięku psychicznego ze strony dziecka. W dużej liczbie rodzin „N” dzieci izo­lują się od rodziców i niechętnie rozmawiają z nimi o swoich sprawach, skrajna pod tym względem sytuacja występuje w 32 rodzinach „W”, w któ­rych dzieci 2erwały wszelkie więzi emocjonalne z rodzicami, co na co dzień objawia się m.in. tym, że wszelkie przejawy zainteresowania i tros­kliwości ze strony rodziców dzieci traktują jako wtrącanie się ” w nie swoje sprawy”.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !