ŚWIADKOWIE NIEPOROZUMIEŃ

Dzieci są świadkami nieporozumień małżeńskich, a wielu przypadkach także same stają się przyczyną nieporozumień, np. z powodu niepowodzeń szkolnych lub wchodzenia w konflikt z prawem. Na co dzień dzieci bardziej związane są z matką, ale nie liczą się z jej autorytetem. Ojca raczej boją się niż szanują. Rodzice niezaradni życiowo nie radzą sobie ani z gospodarstwem ani z dziećmi. Nigdy nie wiadomo, na co schodzi im czas, narzekają, że nie potrafią związać końca z końcem, ale równocześnie wiadomo, że sporo czasu przeznaczają na odwiedzanie znajomych, „posiady” z sąsiadami,’ itp.W rezultacie ich opieszałości i braku zaradności życiowej dom nie jest należycie zadbany.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !