STRONA ZACHODNIA

Strona zachodnia (mniej więcej zachodnio-południowo-zachodnia do północ- no-północno-zachodniej). Zalety. Tylko miejsca skierowane bar­dziej w stronę północną, naświetlane pro­mieniami zachodzącego słońca (późnym popołudniem i wieczorem) zapewniają dość korzystne warunki roślinom potrze­bującym dużo światła i ciepła (ciepło­lubnym).Wady.Miejsca skierowane wyraźnie na zachód oraz nieco ku południowi często wykazują te same wady co miejsca połud­niowe, wskutek rozgrzewania się szyb okiennych w dzień i oziębiania w nocy. Natomiast w miejscach skierowanych ba­rdziej ku północy trzeba zastosować po­dobne środki ostrożności, jak podano przy omawianiu strony nawietrznej przy wystawie północnej.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !