STRONA WSCHODNIA

Strona wschodnia (mniej więcej od północno-północnego wschodu do wschod- nio-południowego wschodu).Zalety.  Okna od tej strony zapewniają łagodne ranne nasłonecznienie, sprzyja­jące wzrostowi roślin. W miejscach skie­rowanych bardziej ku północy i ku połud­niowi możliwe jest tworzenie pięknych długo utrzymujących się w dobrym sta­nie grup roślin. Wystawa dobra dla wszys­tkich roślin lubiących miejsca półzacie- nione. Niebezpieczeństwo oparzeń powodowanych przesusze­niem jest niewielkie.Wady . Miejsca skierowane bardziej ku północy czasem zbytnio się oziębiają z powodu wiejących w tę stronę wiatrów. W razie silnego nasłonecznienia latem potrzebne bywa zacienienie; zimą trzeba chronić przed zbyt silnym nasłonecznie­niem rośliny w stanie bezlistnym (zielone tylko w lecie), wynoszone zwykle na lato do ogrodu czy na taras.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !