STRONA POŁUDNIOWA

Strona południowa (mniej więcej wschodnio-południowo-wschodnia do zachodnio-południowo-zachodniej) Zalety. Oprócz dłuższego okresu na­świetlenia dziennego i większego natęże­nia światła, miejsce to nie ma żadnych zalet.Wady.  Bez starannego i punktualnego zacieniania miejsca te są nieszkodliwe dla roślin tylko w dni pochmurne. Pełne naświetlenie słoneczne jest nie do znie­sienia nawet dla kaktusów i innych sukulentów pochodzących z klimatu pustyn­nego, ze względu na zbytnie nagrzewanie się szyb okiennych (możliwość oparzeń). Uszkodzenia powodują też nadmiernie suche powietrze i częstsze błędy w podle­waniu (dopuszczanie do wysuszenia bryły korzeniowej). W czasie zimowych wia­trów występują zbyt duże różnice pomię­dzy temperaturami dziennymi i nocnymi. Ważne: urządzenia ocieniające trzeba za­instalować bezwzględnie od zewnątrz; zapewnić możliwość regulowania sto­pnia przenikania światła. Miejsce stale zbyt silnie (gęsto) sztucznie zacieniane jest bardziej szkodliwe niż silnie zacienio­ne miejsce północne.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !