STOSUNEK RODZICÓW DO DZIECI

Na podstawie licznych badań, głównie z zak­resu psychologii i psychiatrii, wykazano, iż dzie_ci obdarzone ciepłymi uczuciami ze strony rodziców lepiej rozwijają się pod względem emocjo­nalnym, społecznym i umysłowym, natomiast dzieci rodziców utrzymujących dystans uczuciowy lub wrogość rozwijają się gorzej, o.in. wykazują niż­szy stopień wytrwałości w pracy, mniejsze zaciekawienie otaczającym światem, a nawet zaobserwowano obniżanie się ilorazu ich inteligencji (Ziemska, 1969, s. 44 – 51). Stosunek rodziców do dzieci można w różny sposób porządkować, toteż konstruowane przez psychologów typologie postaw rodzicielskich różnią się między sobą pod względem zakresu uwzględnianych aspektów, czyli wymiarów.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !