STOPIEŃ ZASPOKOJENIA

Wprawdzie od warunkćw materialnych rodżiny nadal zależy stopień zabezpieczenia materialnych podstaw rozwoju psychicznego jej członków, jednakże jakość opieki zależy głównie od więzi emocjonalnej w rodzinie. Tak więc obecnie do działalności opiekuńczej w szerszym znaczeniu należy zaliczyć również dbałość o zdrowie psychiczne dziecka. Porównując badane rodziny pod względem spełniania powinności wynika­jących z funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej, przyjęłam dwa wskaźniki:  materialne zabezpieczenie rozwoju psychofizycznego dziecka (pożywienie, ubranie, warunki do nauki, itp«), zainteresowanie potrzeba*! psychicznymi dziecka. Stopień zaspokajania wymienionych potrzeb dziecka będzie oceniany według skali czterostopniowej Jako: bardzo dobry, dobry, przeciętny niezadowalający.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !