STAWIANE WYMAGANIA

Zapewne dlatego chłopcy czują się w takim domu dobrzej tam nikt nia stawia im żadnych wymagań i nie czyni przeszkód, gdy gromadzą się np, na wagarach. Pomimo dobrego przystosowania się tych dzieci do swoich rodzin, zacho­wanie ich traktujemy Jako negatywny wynik-wychowania, gdyż punktem odnie­sienia formułowanych tu ocen są normy moralne funkcjonujące w całym społeczeństwie, a nie w tych właśnie rodzinach. Drugi wzór zachowania się dzieci „N” różni się od poprzedniego prze­de wszystkim tym, że więzi uczuciowe pomiędzy rodzicami a dziećmi nie uległy zerwaniu i rodzice zachowali możliwość wywierania wpływu na po- . stępowanie dziecka, przynajmniej w sprawach dla dziecka najważniejszych.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !