SPOSOBY OPRACOWANIA MATERIAŁU

Posługiwanie się taką ilością tzw. surowych danych miałoby zapewne wartość dowodową, jednakże nie ułatwiałoby interpreta­cji procesów socjalizacyjnych w rodzinie. Z tego względu uzyskany w ba­daniach nateriał empiryczny został uporządkowany za pomocą narzędzi : zawierających określone kategorie, porządkujące* Umożliwiły one Jakoś­ciową analizę oraz interpretację badanych zjawisk.Analiza procesu socjalizacji w rodzinie zostanie tu przeprowadzona na trzech poziomach ogólności.Zamieszczona poprzednio wstępna charakterystyka przedmiotu badań zawiera podstawowe dane o badanych rodzinach, a więc dane liczbowe.o ich strukturze, o poziomie wykształcenia oraz o zatrudnieniu rodziców.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !