SPOSOBY DZIAŁANIA

Można więc przyjąć, iż występujące w tym środowisku społecznym charak­terystyczne, ale dostatecznie utrwalone i upowszechnione sposoby dzia­łania osób i rodzin wskazują na kierunek przeobrażeń ogółu rodzin pol­skich.O   pozytywnych lub negatywnych rezultatach wychowawczych konkretnej rodziny wstępnie orzekali wychowawcy klas, odpowiadając na następujące pytanie: „Które dzieci w klasie wskazałaby Pani (Fan) Jako wzorowe ze względu na takie cechy, Jak: spełnianie obowiązków szkolnych, koleżeń- skość oraz zaangażowanie w,sprawy klasy lub szkoły, a które dzieci nie spełniają w stopniu zadowalającym stawianych im wymagań, bądź wykazują postawę aspołeczną?” ¥ kwalifikowaniu dzieci do badań zwracano uwagę na to, aby wszystkie wymienione cechy zachowania były uwzględniane przez nauczycieli w Jednakowym stopniu, aby nie zawężano ich wyłącznie do wy­typowania najlepszych uczniów.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !