SPECYFICZNE POTRZEBY

  1. Pamiętaj, że każda roślina ma dokładnie określony cykl życiowy i specyficzne potrzeby, a więc: okresy wzrostu i spoczynku, wyma­gania dotyczące światła, ciepła, świeżego powietrza itd.; dlatego zaplanuj z góry obsadzenie okna kwiatowego roślinami o zbliżonych potrzebach i właściwościach. Zespół taki łatwiej można pielęgno­wać, a jednocześnie odznacza się on trwałymi wartościami dekora­cyjnymi. Nie umieszczaj pod oknem kwiatowym żadnych instalacji do ogrzewania mieszkania. Nawet najłagodniej działające urządzenia ogrzewcze wypromieniowują więcej ciepła niż jest dopuszczalne dla roślin.Zbadaj stopień twardości wody w miejscu zamieszkania; kran do wody założony bezpośrednio w oknie kwiatowym świadczy, że ten kto budował i wprowadził instalację, niewielkie miał pojęcie o po­trzebach roślin. Wodę wprost z wodociągu w oknie kwiatowym można używać tylko do automatycznego nawilżania powietrza, i to wówczas, gdy twardość jej nie przekroczy 6-8° dH .W czasie budowy i urządzania okna zgódź się na nieco wyższe wydatki, tzn. nie żałuj na dobre materiały; pozwoli ci to sporo zaoszczędzić później, dzięki niższym kosztom eksploatowania in­stalacji. Po garści wstępnych niejako i praktycznych uwag trzeba przejść do spraw estetyki. O możliwości stworzenia w oknie kwiatowym harmo­nijnej kompozycji świadczy fotografia pokazana na sąsiedniej stronie. Sądzę, że każdy z przyjemnością jej się przyjrzy i jednocześ­nie zorientuje się, że nie jest to kompozycja specjalnie przygotowa­na w atelier, lecz wypróbowane i zastosowane w praktyce 

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !